Baseino saugumo klausimai

 • BASEINO SAUGUMO KLAUSIMAI!

  Linksmybių ir žaidimų atmosferoje, vaikams reikalinga nuolatinė priežiūra. Tik jūs atsakote už savo vaikų saugumą!

  Jokiu būdu nepalikite savo vaikų be priežiūros. Rizika ypač didelė, jei vaikai jaunesni nei 5 metai.

  • Nelaimingi atsitikimai gali atsitikti ne tik kitiems. Būkite pasiruošę veikti!!
  • Nepalikite vienų vaikų šalia baseino.
  • Vaikus reikia nuolatos prižiūrėti.
  • Vaikai, nemokantys plaukti, arba plaukiojantys be suaugusiųjų šalia, turi užsidėti plaukiojimo priemones (liemenę arba antrankovius). Be šių saugumo priemonių įėjimas į baseiną turi būti uždraustas.
  • Baseino kopėčias būtina nuimti, kai baseinas yra nenaudojamas. Nepriklausomai, kokį laikotarpį tai užtruks.
  • Tūrėtų būti skiriami žmonės kurie stebės vaikus ir tuos kurie nemoka plaukti.
  • Būkite labai atidūs, kai baseine yra keletas žmonių.
  • Laikykite šalia baseino lazdą ir/arba gelbėjimo ratą, jeigu prireiks.
  • Išmokykite vaikus plaukti kuo anksčiau!
  • Prieš įlipant į baseiną, sušlapinkite galvą, kojas ir rankas, kad išvengtumėte temperatūros šoko rizikos! Tai liečia ir suaugusius besimaudančiuosius, kurie dažnai nepaiso šios saugumo taisyklės.
  • Šokinėjimus ir nardymus į baseiną reikėtų uždrausti, taip pat ir šiurkščius žaidimus baseine.
  • Nestovėkite ir nevaikščiokite ant bortelio! Nenardykite į baseiną!
  • Nepalikite baseine ir šalia žaisliukų, kai baseinas yra be priežiūros, tai gali pritraukti vaikų dėmesį.
  • Maudymosi sezono metu palaikykite vandens švarą ir laikykitės sanitarinių taisyklių.
  • Vandens priežiūros priemonės turi būti nepasiekiamos vaikams; laikykite jas saugioje, nepasiekiamoje vietoje. Jokiu būdu nepalikite šių valymo priemonių šalia baseino.

  Kai kurios priemonės gali padidinti baseino saugumą:

  • Apsauginė tvora su varteliais, kurie turi būti visą laiką užrakinti, kai baseinas nenaudojamas (gyvatvorė negali būti laikoma apsaugine tvora).
  • Rankinis arba automatinis apsauginis uždangalas – teisingai įrengtas ir užfiksuotas.
  • Veikianti signalizacija, kuri suveikia, kai kas nors prisiartina arba įkrenta į baseiną.

  Apsaugos įranga jokiu būdų nepakeis tinkamos priežiūros.

  • Maudymosi sezonui pasibaigus, baseiną reikėtų uždengti apsauginiu uždangalu – teisingai įrengtu ir užfiksuotu. Uždangalas atlieka ir papildomą užduotį – baseinas lieka mažiau pastebimas.
  • Įrenkite netoli baseino telefoną (laidinį ar mobilų), kad, atsitikus nelaimei, galima būtų paskambinti nepaliekant vaikų vienų.
  • Išmokite pirmosios pagalbos suteikimo pagrindus, ypač dėl vaikų, kad, atsitikus nelaimei, galėtumėte padėti.
  • Imkitės priemonių, kad būtų negalima patekt i į baseiną, kai filtravimo sistemoje įvyko gedimas, taip pat kai vyksta techninis aptarnavimas.

  Atsitikus nelaimingam atvejui:

  • Ištraukite vaiką iš vandens kaip įmanoma greičiau.
  • Tuoj pat iškvieskite greitąją pagalbą ir laikykitės patarimų.
  • Nuimkite nuo vaiko šlapius drabužius ir apvyniokite šilta antklode.

  ATSIMINKITE SKUBIOS PAGALBOS TELEFONŲ NUMERIUS, PRITVIRTINKITE JUOS ŠALIA BASEINO.

  BENDRASIS PAGALBOS NUMERIS: 112